Casting FAPTV 2016

Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm ủng hộ nhóm
Sau 2 tuần nhận hồ sơ, chúng tôi đã nhận được hơn 1000 đơn đăng kí casting và chọn ra 300 bạn có hồ sơ ấn tượng
Sau 2 ngày casting đã chọn ra được hơn 10 bạn tiếp tục traning tại CTY FAPtv trong thời gian sắp tới!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *