FAPtv 04 – Thời Học Sinh

– Fanpage FAP TV: http://facebook.com/FAPtivi
** 1 series hài của đạo diễn Viễn Glacial

Diễn viên : Ribi Sachi Thái Vũ Hào Wong Như Hexi Trần Long Kevil
Quay phim: Viễn Glacial, Trần Long
Ekip thực hiện: EYE Media
** Video này độc quyền trên FAP TV
*Director Viễn Glacial: https://fb.com/viengalac

*Diễn Viên
Ribi Sachi: https://fb.com/ribisachi
Thái Vũ: https://fb.com/blackbi.vu
Hào Wong: https://fb.com/duongleminhhao
Ngọc Anh: https://fb.com/ngocanh.ngo.904
Bé Cẩm Phú: https://fb.com/camphu.lieu

*Camera Trần Long: https://fb.com/Tranlong09

*Writer Jori Võ: https://fb.com/joribboy

*Assistant Phương Bảo: https://fb.com/Bao.P.B
Assistant Kevil: https://fb.com/kevilnguyen410

-Đăng Kí tham gia và đóng góp ý tưởng tại http://goo.gl/j7YjEu
Thay mặt ekip, Thân cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *