FAPtv Cơm Nguội 287 : Hai Chàng Một Tình Yêu

Director : Trần Đức Viễn
Line Producer : Trần Long
D.O.P : Trần Long
Script : Nikola, Đức Viễn, Thuý Kiều
1st AD : Trần Lâm
2nd AD : Thanh Sang
2nd of 2nd AD : Phan Yến
Cast : Vinh Râu, Thái Vũ, Huỳnh Phương, Ribi Sachi, Thuý Kiều, Trang Nơ, Uy Trần
Người Dân :
Chú Nguyễn Văn Chương
Cô Nguyễn Ngọc Như
Hoàng Thọ
Thanh Thuý
Phan Yến

Gaffer : Nikola
Light : Thuần Phạm, Nikola, Gia Huy, Giai
Camera Operator : Duy Phong, Trần Long, Việt Lê , Lê Thanh, Đàm Hiển
Equipment : Việt Lê , Thanh Tú, Phạm Hoà , Ngọc Hoà , Đàm Hiển
M.U.A : Team Kian Academy, Bích Trâm
Script Supervisor : Thanh Thảo
Prop Decoration : Gao Đen, Gao Đỏ, Gao Hồng
Sound : Trần Linh Soundteam
Location Manager : 9 Tâm
Extra Casting : Thanh Thuý
Master : Đức Viễn
Color :Đức Viễn
Editor : Lê Thanh , Lê Duy ,Chấn Hưng ,Hoàng Kiên ,Thanh Trà, Đức Viễn
Vfx : Diệp Khoa
Soundeditor : Đức Viễn
Designer : Tuấn Kiệt
Account Manager : Tài Nguyễn
Marketing : Tài Nguyễn, Thuỷ Tiên, Aki Băng, Thuỷ Nguyễn
Cateerer : Tiger
Driver : Giai
Location : Tony Quốc Anh
Behind The Secenes : Minh Hiếu
#FAPTV #comnguoi #Cơmnguội #thaivu #vinhrau #huynhphuong #ribisachi #phimhai2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *