Hậu Trường FAPtv 03 – Bạn Thân

https://facebook.com/FAPtivi
** 1 series hài của đạo diễn Viễn Glacial

Quay phim: Viễn Glacial
Ekip thực hiện: EYE Media
** Video này độc quyền trên FAP TV

FB Viễn Glacial https://www.facebook.com/viengalac
FB Thái Vũ https://www.facebook.com/blackbi.vu
FB Ribi Sachi https://www.facebook.com/ribisachi
FB Hào Wong https://www.facebook.com/duongleminhhao
FB Tony Sẹo https://www.facebook.com/nhoktieuu

Đăng Kí tham gia và đóng góp ý tưởng tại http://goo.gl/j7YjEu
Thay mặt ekip, Thân cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *