Hậu Trường FAPtv 06 – Trẻ Em Xưa Và Nay

** Video này độc quyền trên FAP TV. Vui lòng không Re-upload lại
-Follow me on Facebook: https://www.facebook.com/FAPtivi

** 1 series hài của đạo diễn Viễn Glacial
-Diễn viên : Ribi Sachi ,Thái Vũ
Bé Cẩm Phú, Hào Wong,Pb Bảo, Jori Võ, Ngọc Anh, Ny Kam, Khánh Duy, Sồ , Phúc Leo, Kevil
-Quay phim: Viễn Glacial, Trần Long
-Hậu kì: Viễn Glacial
-Thư kí hiện trường: PB Bảo
-Ekip thực hiện: EYE Media – FAPtv

*Director Viễn Glacial: https://fb.com/viengalac
*Diễn Viên
Ribi Sachi: https://fb.com/ribisachi
Thái Vũ: https://fb.com/blackbi.vu
Hào Wong: https://fb.com/duongleminhhao
Ngọc Anh: https://fb.com/ngocanh.ngo.904
Bé Cẩm Phú: https://fb.com/camphu.lieu

*Camera Trần Long: https://fb.com/Tranlong09

*Writer Jori Võ: https://fb.com/joribboy

*Assistant Phương Bảo: https://fb.com/Bao.P.B
Assistant Kevil: https://fb.com/kevilnguyen410

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *