Intro FAP TV 2015

Motion Graphic by Trần Hồng Quân
Support: Quốc Trường
FB tất cả thành viên nhóm FAPTV:
đạo diễn:
Trần Đức Viễn: https://www.facebook.com/viengalac
Sản Xuất
AT117: https://www.facebook.com/AT.DIRECTOR
diễn viên:
Thái Vũ https://www.facebook.com/thai.vu.39545464
Ribi Sachi https://www.facebook.com/ribisachi
Vinh Râu https://www.facebook.com/vinh.corau
Huỳnh Phương https://www.facebook.com/duy.phuong.54
Kim Suri https://www.facebook.com/pe.kim.bt
Hà Như https://www.facebook.com/choco.chuot
Hào Wong https://www.facebook.com/profile.php?id=100001098077785
Y Nhu https://www.facebook.com/aliynhu
Cẩm Phú
Ngọc Anh https://www.facebook.com/ngocanh.ngo.904
– camera
Trần Long https://www.facebook.com/Tranlong09
Tám Bụi https://www.facebook.com/bui.anhtam
Trần Đức Viễn

– edit:
Thành Võ https://www.facebook.com/YOLOVO94

VFX:
Trần Hồng Quân https://www.facebook.com/quan.tran.526

Make Up:
Lệ Quyên https://www.facebook.com/aricalequyen

Thiết kế:
QUốc Trường: https://www.facebook.com/TruongPhotograph
Hậu cần
Tô Chí Hùng: https://www.facebook.com/tochihung123
Cris Phan: https://www.facebook.com/cris.phan.7
Kevil: https://www.facebook.com/kevilnguyen410
Phương Bảo https://www.facebook.com/Bao.P.B
Duy Phong https://www.facebook.com/ngozdoll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *