Người Nổi Tiếng Phần 3 – Thái Vũ, Vinh Râu, Y Nhu ( Nguyễn Huỳnh Nhu ) (FAP TV)

Người Nổi Tiếng Phần 2 – FAP TV
Diễn Viên :Thái Vũ, Vinh Râu,Ali Y Nhu
Camera: Tám Bụi
Edit : Trần Đức Viễn
Xem thêm: Y Nhu tại Vietnam’s Got Talent 2014
https://www.youtube.com/watch?v=rV9l8Wyeoas
Fanpage FAP TV
https://www.facebook.com/FAPtivi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *