Teaser FAPtv 06 – Trẻ Em Xưa Và Nay

Coming soon 19h 31/05/2014
Follow me on Facebook: https://www.facebook.com/FAPtivi

** 1 series hài của đạo diễn Viễn Glacial
-Diễn viên : Ribi Sachi ,Thái Vũ
-Quay phim: Viễn Glacial, Trần Long
-Hậu kì: Viễn Glacial
-Ekip thực hiện: EYE Media – FAPtv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *