Vinh Râu vs Loa Phát Thanh – Hậu Trường FAPtv 14

Buổi quay FAPtv 14 bị gián đoạn vì loa phát thanh quá lớn chỉa ngay vào nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *